Do pobrania

Wnioski o dofinansowanie do programu Aktywna Tablica

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica oraz Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w 2019 r. jest taki sam jak w 2018 r. (należy w jego treści zmienić rok).

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących obowiązujące w 2018r.

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących

Uwaga: zmienione wzory sprawozdań obowiązujące za rok 2017 z  realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół, organów prowadzących oraz sprawozdanie dla wojewodów/ministrów.

Akty prawne