Informacje o projekcie Aktywna Tablica

Założenia programu Aktywna Tablica

Program "Aktywna Tablica" to rządowy projekt rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.
Zadaniem Programu "Aktywna Tablica" jest zapewnienie niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych takich jak tablice interaktywne, projektory multimedialne, głośniki a także interaktywne monitory dotykowe.

Co to za projekt?

Aktywna tablica jest projektem rządowym realizowanym w latach 2017-2019. Środki przewidziane na ten projekt, to kwota 279 mln 428 tys. zł. Projekt finansowany będzie w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego samorządów.

Podział środków w ramach projektu Aktywna tablica

Podział środków na poszczególne lata, w ramach trzyletniego programu Rządowego:

 • 5 570 szkół i szkół za granicą w 2017r.
 • 4 989 szkół i szkół za granicą w 2018r.
 • 4 989 szkół i szkół za granicą w 2019r.

Każda Szkoła otrzyma 14000 zł na zakup następującego sprzętu:

 1. Tablicy interaktywnej:
  a) tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
  b) tablicy interaktywnej bez projektora ultrakrótkoogniskowego.
 2. Projektora ultrakrótkoogniskowego.
 3. Głośników lub urządzeń przekazujących dźwięk.
 4. Interaktywnego monitora dotykowego (min. przekątna ekranu 55 cali).

Wkład własny samorządów

 1. Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie.
 2. Wkład rzeczowy obejmujący szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania TIK w procesie dydaktycznym, przeprowadzone w roku udzielenia wsparcia finansowego.
 3. Sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione nie wcześniej niż na 3 lata przed złożeniem wniosku o udział w Programie, ale nie później niż w roku udzielenia wsparcia finansowego.

Kto może się starać o środki na zakup pomocy dydaktycznych

Starać o środki na zakup pomocy dydaktycznych, będą mogły Organy prowadzące szkoły:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
 • szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dyrektorzy szkół będą mogli składać wnioski o udział w programie do organów prowadzących do 31 sierpnia 2017r. Wojewodowie przekażą środki organom prowadzącym szkoły do 15 października 2017r.

Formalne - projekty, ustawy, dokumenty itp.

Poniżej projekt rozporządzenia i uzasadnienie w formacie pdf do pobrania:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów do projektu rządowego „Aktywna tablica”

Projekt Uzasadnienia do programu „Aktywna tablica”

UWAGI
Dokumenty pozyskane ze strony MEN.