Zerowa stawka podatku VAT dla szkół

Z powodzeniem realizujemy sprzedaż sprzętu komputerowego dla oświaty objętego zerową stawką podatku VAT. Ulga 0% VAT obejmuje zakup sprzętu do jednostek oświatowych i dotyczy zakupu komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, urządzeń do transmisji danych (switche, routery, modemy, itp.). Szczegóły w poniżej zamieszczonym poniżej pliku: Ustawa o podatku 0 VAT dla Szkół.

Ważne fragmenty: Art.83, ust.1, pkt.26 (strona 66 na dole), ust.2, ust.13, ust.14, pkt.1, ust 15 (strona 69), załącznik do Ustawy nr 8 (strona 156).

Jednostka oświatowa, która zainteresowana jest zakupem sprzętu z zerowym podatkiem VAT zobligowana jest do wypełnienia (w 3 egzemplarzach) poniższego formularza zamówienia oraz zatwierdzenia go przez Dyrekcję i Organ Prowadzący Placówkę. Podpisane i opieczętowane Zamówienie należy przekazać Dostawcy.

Przez określenie Placówki Oświatowe, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Opodatkowaniu stawką podatku 0% podlegają następujące towary:

  • jednostki centralne komputerów, zestawy komputerów stacjonarnych, serwery;
  • monitory interaktywne, monitory, drukarki i skanery;
  • urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
  • urządzenia dla transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory, switche sieciowe, routery i modemy).

Dokumenty do pobrania: