Rządowy program „Aktywna tablica” – list minister edukacji

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała dziś do wojewodów, organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół pismo z prośbą o pilne przekazanie publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym informacji o uruchomieniu programu.

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

W piśmie minister Anna Zalewska podkreśla, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich umiejętności wśród dzieci i młodzieży, aby przygotować ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Minister edukacji podkreśla, że wprowadzana obecnie reforma sytemu oświaty ma na celu upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Szefowa MEN zwróciła się z prośbą do wszystkich instytucji o udzielnie pomocy szkołom biorącym udział w programie.

Pisma wystosowane do Dyrektorów, organów prowadzących i wojewodów:

Aktywna tablica pismo do Dyrektorów szkół podstawowych

Aktywna tablica pismo do organów prowadzących szkoły podstawowe

Aktywna tablica pismo do wojewodów

Źródło: Departament Informacji i Promocji MEN

Wróć