Wnioski do programu Aktywna tablica

Na stronie MEN zostały już zamieszczone wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” dla szkół i organów prowadzących.
Na naszej stronie wnioski te są już do pobrania.

Wnioski można pobrać tutaj:

Wniosek dla Dyrektora szkoły

Wniosek dla Organu Prowadzącego

Źródło: Departament Informacji i Promocji MEN

Wróć